Должностная производственная инструкция слесаря механосборочных работ

Приклади робт

5.1. Автомати токарні багатошпиндельні, напівавтомати токарні багаторізцеві вертикальні — капітальний ремонт.

5.2. Апарати складні кінопроекційні та машини проявні — капітальний ремонт.

5.3. Апаратура гідравлічна — ремонт і налагодження.

5.4. Верстати агрегатні, барабанно-фрезерні та спеціальні, автомати та напівавтомати спеціальні шліфувальні для обточування і шліфування кулачкових та конічних валів — ремонт.

5.5. Верстати з програмним керуванням — перевірка на точність, відновлення координат, ремонт, випробування.

5.6. Верстати електроімпульсні — ремонт.

5.7. Верстати координатно-розточувальні — відновлення координат.

5.8. Екстрактори, маслопреси, автомати та напівавтомати (дозувальні, різальні, фасувальні тощо), компресори — складання, налагодження і регулювання.

5.9. Електропечі, ватержакети, конвертери — регулювання гідроапаратури і перевірка повноти ремонту.

5.10. Кліті прокатного стану — перевірка, регулювання, випробування та здавання після ремонту.

5.11. Лінії автоматичні всіх профілів оброблення, які мають складні і особливо складні агрегати, — капітальний і середній ремонт.

5.12. Лінії автоматичні формувальні — капітальний ремонт, складання, регулювання і здавання.

5.13. Лінії комплексно-механізовані борошняно-кондитерських, макаронних та хлібобулочних виробів та автоматичні в парфюмерно-косметичному виробництві — ремонт і налагодження.

5.14. Машини агломераційні — регулювання руху машини і теплового зазору, вивіряння приводу по осі та головного радіуса.

5.15. Машини підіймальні скіпового і клітьового шахтового підіймання — ремонт, випробування, здавання.

5.16. Печі руднотермічні — капітальний ремонт контактної системи.

5.17. Печі трубчасті — випробування змійовика.

5.18. Преси гідравлічні — капітальний і середній ремонт.

5.19. Преси парогідравлічні — капітальний ремонт.

5.20. Пристрій спусковий для спуску суден — капітальний ремонт, центрування та регулювання.

5.21. Роботи і маніпулятори з програмним керуванням з категорією ремонтної складності понад 20 од.

5.22. — монтаж, ремонт, налагодження.

5.23. Суперцентрифуги, машини фарботерці імпортні, редуктори планетарні, ротаційні вакуумні насоси — ремонт.

5.24. Турбокомпресори — капітальний ремонт і здавання.

5.25. Установки повітророздільні — капітальний ремонт.

5.26. Устаткування прецизійне — ремонт, здавання.

5.27. Холодильники, агрегати високого тиску (колони синтезу), сепаратори, випарники, водяні конденсатори — капітальний ремонт.

Характеристика робт, завдання та посадов обовязки

2.1. Ремонтує, монтує, демонтує, випробовує та регулює особливо складне великогабаритне, унікальне, експериментальне та дослідне устаткування, агрегати і машини.

2.2. Виявляє і усуває дефекти під час експлуатації устаткування та під час перевірки в процесі ремонту.

2.3. Перевіряє на точність і випробовує під навантаженням відремонтоване устаткування.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

План составления

 1. Сначала вверху документа посередине пишется его наименование, потом с правой стороны отводится несколько строк под резолюцию руководителя предприятия: здесь указывается его должность, название компании, фамилия, имя, отчество и две строки оставляются пустыми: одна под подпись, а вторая под дату утверждения инструкции.
 2. Первый основной раздел документа «Общие положения» дает представление о данной специальности. Сначала здесь указывается, к какой именно группе работников относится слесарь-сантехник (специалисты, рабочие, служащие и т.п.), его непосредственный руководитель (без ФИО), а также требования к сотруднику по уровню образования и опыту работы и порядок его назначения и увольнения с должности.
 3. Далее в документе подробным образом прописываются условия о знании слесарем-сантехником различных устройств, оборудования и коммуникаций, принципов и способов ведения сантехнических и слесарных работ, а также различных актов, правил и нормативов в соответствии со спецификой деятельности. Затем указывается, кто обязан замещать данного работника в период его отсутствия на рабочем месте.
 4. Ниже в должностную инструкцию вносится перечень законов и документов, которыми обязан руководствоваться при осуществлении своей деятельности слесарь-сантехник.
 5. В «Должностные обязанности» вписывается полный список задач, которые предстоит решать слесарю-сантехнику в рабочее время. К этому разделу следует отнестись максимально взвешенно и продуманно, тщательно составляя формулировки описываемых функций. В случае надобности именно эта часть инструкции может послужить решающим аргументом в трудовых спорах как со стороны работника, так и со стороны его начальства.
 6. В разделе «Права» указываются все те инициативы, которые может высказывать или производить представитель данной категории сотрудников для повышения отдачи от своего труда. В частности сюда можно вписать право слесаря-сантехника на взаимодействие с руководством предприятия и другими структурными подразделениями, возможность повышения квалификации, получения необходимой информация, принятия самостоятельных решений в рамках своей компетенции и т.д.
 7. В раздел «Ответственность» описываются все нарушения, за которые следует наказание (как дисциплинарное, так и материальное). При необходимости здесь можно указать, что содержание этих пунктов укладывается в рамки действующего трудового и гражданского законодательства РФ.
 8. Напоследок документ нужно согласовать с непосредственным руководителем слесаря-сантехника или тем сотрудником, который обязан следить за выполнением им своих должностных обязанностей. Затем с инструкцией следует под роспись ознакомить и самого работника и уже только после этого передать ее на подпись руководителю предприятия.

Задачи, решаемые ремонтниками подвижного состава и требования к ним

Те кандидаты, которые претендуют на должность слесаря подвижного состава, должны быть физически выносливыми и обладать следующими знаниями и умениями.

 • Специалист должен понимать общий принцип устройства и изготовления вагонов и локомотивов, а также их отдельных деталей.
 • Необходимо наличие знаний о способах и методах осуществления проверок исправности элементов и деталей подвижного состава.
 • Требуется наличие навыков по восстановлению деталей, подвергшихся механическому  и физическому износу.
 • Специалист должен обладать знаниями о назначении и особенностях жидкостей, предназначенных для промывания и смазки узлов и агрегатов.

Исходя из требуемых знаний, можно определить характер работы и выполняемы ремонтником подвижного состава операций.

Важно, что рабочий занимающийся обслуживанием, ремонтом локомотивов и вагонов, их элементов должен обладать хорошим зрением и слухом. А также иметь гибкие кисти рук

Такие требования сформированы из специфики выполняемых рабочих процессов.

Также как и слесари промышленного оборудования, ремонтники подвижного состава имеют степень квалификации, обозначающуюся соответствующими разрядами.

Вдповдальнсть

Слюсар-ремонтник 6-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

Операции, выполняемые слесарями согласно имеющимся разрядам

С повышение квалификации сотрудника увеличивается и сложность, а также ответственность выполняемых процессов.  Согласно единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕКТС) слесарь-ремонтник имеет следующие должностные обязанности.

В список должностных обязанностей слесаря 1-го разряда включены операции по подгонке резьбовых соединений, подготовке деталей и механизмов для проведения ремонта, их зачистка. А также подготовка слесарного инструмента к проведению технических работ:  очистка, заточка  и смазка.

Рабочий 1-го квалификационного разряда должен обладать знаниями основ выполняемых операций, наименований используемых инструментов, видами смазывающих жидкостей и их назначения.

Ремонтник 2-го разряда выполняет функции по ремонту и обслуживанию простых механизмов, узлов и механизмов. При необходимости проведения работ с деталями средней сложности, осуществляет их под контролем более квалифицированного сотрудника. Допускается к выполнению работ с применением электрического и пневматического оборудования.

Требования к рабочим этого звена включают в себя наличие знание об основных принципах сборных и разборных операций узлов и агрегатов, назначении и методах применения точных измерительных приборов, физические свойства материалов, применяемых в ходе выполнения работ.

Рабочие 3-го разряда выполняют операции  по слесарной обработке деталей, проведению сборных и разборных работ узлов и агрегатов средней сложности. А также ремонтные и испытательные работы с различными механизмами и элементами.

В связи с характером выполняемых задач к рабочим данной категории применимы такие требования, как знания  принципов устройства и работы оборудования подвергающегося ремонту. Также технологии проведения сборочных и разборочных операций. Сотрудник должен знать физические свойства материалов, над которыми проводится обработка.

Обязанности слесаря-ремонтника 4-го разряда включают  в себя проведение операций по ремонту и облуживанию сложного промышленного оборудования. Подразумевается проведение монтажных и демонтажных работ в узлах и агрегатах этих механизмов, пусконаладочные работы. Ремонтник данной квалификации должен составлять дефектовочные листы на оборудование. Также профессиональные обязанности включают в себя изготовление приборов для проведения ремонтных и монтажных работ.

В соответствии с этим функционалом, слесарь-ремонтник должен знать устройство и принцип работы, основных приспособлений для проведения ремонтных работ, технологию применения точных измерительных приборов. Сотрудник должен уметь устранять неисправности в ходе проведения ремонта и обслуживания. Обладать знаниями в области разметки деталей и  навыки проведения регулировки механизмов.

Обязанности слесаря-ремонтника 5-го разряда включают в себя ремонт и обслуживание сложного оборудования и механизмов в условиях напряженной и плотной посадки. Монтажные и демонтажные, а также пусконаладочные работы для сложных узлов и агрегатов. Сдача оборудования после проведения необходимых ремонтных операций. Устранение преждевременного износа оборудования.

Слесарь 5-го разряда должен знать и уметь, помимо прочих основ слесарного дела,  технологии проведения регулировки и контроля корректности монтажа оборудования. А также обладать навыками проведения испытаний на балансировку статического и динамического характера

Важно, чтобы сотрудник мог определить наличие преждевременной изношенности элементов оборудования и устранить таковую с использованием укреплений и нанесения защитных покрытий

Профессиональные обязанности слесарей-ремонтников 6-го и выше разрядов практически аналогичны пятому. При этом они распространяются на сложное крупногабаритное и экспериментальное оборудование. Так например, слесарь-ремонтник этого уровня квалификации должен уметь работать со суперцентрифугами, станками с программным управлением, гидравлическими и парогидравлическими прессами и прочими.

Седьмой и восьмой квалификационный  разряд присваивается только при работе в тех цехах, которые применяют в своей работе уникальное и экспериментальное оборудование.

Согласно вышеописанному принципу, по мере усложнения выполняемых операций присваивается квалификация слесарям-ремонтникам подвижного состава.

Характеристика работ, задачи и должностные обязанности

2.1. Ремонтирует, монтирует, демонтирует, испытывает и регулирует особенно сложное крупногабаритное, уникальное, экспериментальное и испытательное оборудование, агрегаты и машины.

2.2. Выявляет и устраняет дефекты во время эксплуатации оборудования и во время проверки в процессе ремонта.

2.3. Проверяет точность и испытывает под нагрузкой отремонтированное оборудование.

2.4. Знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, касающиеся его деятельности.

2.5. Знает и выполняет требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды, соблюдает нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ.

Подготовка и утверждение должностной инструкции

Документ не имеет строгого образца, обязательного к применению, поэтому компании могут разрабатывать его самостоятельно, опираясь на собственные потребности. Обычно роль разработчика должностной инструкции слесаря-сантехника отводится либо его непосредственному начальнику, либо руководителю отдела кадров, либо юристу.

При этом вне зависимости от того, кто будет заниматься выполнением этой работы, важно, чтобы сведения, содержащиеся в документе, были максимально точны и корректны, а сама она соответствовала основам законодательства РФ. Кроме того, важно, чтобы должностная инструкция была подписана директором предприятия, а также самим сотрудником, который таким образом соглашается с функциями, вменяемыми ему в обязанность и ответственностью, которую он может понести, если допустит какие-либо серьезные ошибки или нарушения в работе

Кроме того, важно, чтобы должностная инструкция была подписана директором предприятия, а также самим сотрудником, который таким образом соглашается с функциями, вменяемыми ему в обязанность и ответственностью, которую он может понести, если допустит какие-либо серьезные ошибки или нарушения в работе

Перечень выполняемых обязанностей

Характер решаемых в рабочем процессе задач зависит от разряда сотрудника и его специализации. Так в слесарном деле уровень квалификации обозначается присваиваемым разрядом. Зависит он от уровня практических знаний и опыта.  Всего их существует шесть, где наиболее легкие задачи выполняются ремонтниками первого разряда. В некоторых цехах, которые используют опытное и экспериментальное оборудование, возможно присвоение 7-го  и 8-го разряда.

Особого внимания заслуживает такая квалификация как ремонтник подвижного состава. Данные специалисты работают не просто с производственным оборудованием, станками и машинами. Слесарь по ремонту подвижного состава занимается ремонтом вагонов и локомотивов, а также дефектовкой их деталей и устранением обнаруженных неисправностей.

Несколько отличны задачи, которые выполняют в ходе своей профессиональной деятельности ремонтники  промышленного оборудования, станков и прочего. Их деятельность в большей степени узконаправлена, ориентирована под обслуживание машин и механизмов определенного типа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector